De praktijk met meer dan vijf jaar ervaring in waarheidsvinding met behulp van de leugendetector voor Nederland en België

Ik spreek de waarheid (of ...)
Er zijn vaak situaties waarin een vertrouwensvraag wordt gesteld. Hierbij is het van wezenlijk belang dat daarbij de waarheid gesproken wordt. Om hier zekerheid in te verkrijgen kunt u bij ons met de leugendetector een leugendetectie (ook wel genoemd polygrafie) onderzoek laten uitvoeren. Tijdens dit onderzoek wordt bepaald of u de waarheid spreekt of niet. Over het resultaat van het onderzoek ontvangt u een uitgebreide schriftelijke rapportage.

Hoe kan Legal Connections u helpen?
Legal Connections voert al meer dan vijf jaar, met behulp van de professionele leugendetector, gedegen en betrouwbaar onderzoek uit naar allerlei specifieke onderwerpen, zoals: diefstal, fraude, integriteit, bedreigingen, valse beschuldigingen, vreemdgaan, verzekeringskwesties, aanranding e.d.

CV’s worden door ons van een certificaat voorzien als u deze naar waarheid hebt opgesteld. Eigenlijk kunnen we met de leugendetector iedere kwestie onderzoeken waar een eenduidig en betrouwbaar antwoord nodig is. Onze cliënten zijn hoofdzakelijk particulieren die wij in de avonduren onderzoeken. Zij komen voornamelijk uit Nederland en België.

Filmpje

Klik hier voor een filmpje over een leugendetector onderzoek

Verslavingen
Daarnaast verzorgen wij in het kader van de behandeling van seksverslaving, alcoholverslaving, drugsverslaving, gokverslaving e.d. een periodieke test om de voortgang te monitoren. Hieruit blijkt vervolgens of de behandeling en/of therapie ook na verloop van tijd succesvol zijn en blijven.
 
Onderzoek
Legal Connections doet alleen onderzoek met de leugendetector op individuele basis en accepteert geen instructies, voorwaarden of beperkingen die de uitkomst zouden kunnen beïnvloeden of bepalen. Legal Connections is geen recherchebureau, maar een onderzoekspraktijk; de opdrachtgever is altijd diegene die zelf vrijwillig het onderzoek met de leugendetector ondergaat. Opdrachten van derden kunnen wij daarom niet accepteren. De rapportage over het resultaat wordt altijd naar de cliënt zelf verzonden en niet naar een mogelijke derde/opdrachtgever. Met derden wordt ook niet gecommuniceerd over de resultaten van het onderzoek.
 
Legal Connections voert het leugendetectie onderzoek met de leugendetector uit conform de "Code Ethics" van de American Polygraph Association en houdt zich natuurlijk aan de bepalingen van het College Bescherming Persoonsgegevens en van de Dutch Polygraph Association. Ons team van onderzoekers wordt geleid door een universitair geschoolde pyscholoog. Hij is door de American Polygraph Association volledig gecertificeerd en geaccrediteerd. Hij moet jaarlijks zijn vaardigheden en kennis bijhouden en wordt hierop door de APA getoetst. Mede door zijn kwaliteiten, publicaties en het grote aantal onderzoeken, o.a. in TBS klinieken en bij de rechterlijke macht, is hij tevens benoemd als internationaal docent in de polygrafie en mag hierdoor andere onderzoekers opleiden en begeleiden.

Missie
Bij complexe, emotionele of jarenlang slepende kwesties moeten particulieren tegen een redelijk tarief met een leugendetectie onderzoek een betrouwbaar antwoord kunnen krijgen op "welles-nietes" kwesties.

Legal Connections is lid van:

 

DHTML Menu By Milonic JavaScript